घिरिङ गाउँपालिकाकाे आ.व २०७८।०७९ काे वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मिति २०७९।०४।३० सम्पन्न भएकाे छ । उक्त समयमा लिइएका तस्विरहरू ...