नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०८०।११।०६ -९

८०/८१ 02/22/2024 - 13:45 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-११-०६ - ९.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।१४ - ८

८०/८१ 02/15/2024 - 13:13 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-१०-१४ - ८.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९। २६ - ७

८०/८१ 02/04/2024 - 12:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2080-09-26 -७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०८।०९। - ६

८०/८१ 01/03/2024 - 13:20 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०-०९-०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०८।०६ - ५

८०/८१ 11/27/2023 - 14:37 PDF icon कार्यपालिका वैठक २०८०।८।६ ०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।७।१२ -४

८०/८१ 11/05/2023 - 12:50 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।७।१२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०६।०५ - ३

८०/८१ 09/24/2023 - 15:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।०६।०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।०४ - २

८०/८१ 09/03/2023 - 12:15 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।०४। - २.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।४।१८ - १

८०/८१ 08/18/2023 - 10:28 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०।४।१८ -१.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।३।२६ -१९

७९-८० 08/18/2023 - 10:27 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०-३-२६ -१९.pdf

Pages