नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०६।०५ - ३

८०/८१ 09/24/2023 - 15:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।०६।०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।०४ - २

८०/८१ 09/03/2023 - 12:15 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।०४। - २.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।४।१८ - १

८०/८१ 08/18/2023 - 10:28 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०।४।१८ -१.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।३।२६ -१९

७९-८० 08/18/2023 - 10:27 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०-३-२६ -१९.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।३। १० - १८

७९-८० 06/28/2023 - 11:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।३। १० - १८.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।३। ८ - १७

७९-८० 06/28/2023 - 11:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।३। ८ - १७.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।३। ३ - १६

७९-८० 06/22/2023 - 14:55 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।०३-०३ १६.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।१। ३ - १५

७९-८० 06/02/2023 - 11:30 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 2080-02-03 - 15.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।१। ३ - १४

७९-८० 04/26/2023 - 16:17 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१।३ - १४.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९।१२।०३ - १३

७९-८० 03/28/2023 - 13:03 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।१२।३.pdf – १३.pdf

Pages