प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आय र व्यय विवरण ७९-८० 01/19/2024 - 11:42 PDF icon अाय र व्यय .pdf
घिरिङ गाउँपालिकाकाे आवधिक याेजना ७९-८० 03/22/2023 - 16:42 PDF icon घिरिंग गाउँपालिका आवधिक योजना अन्तिम प्रतिवेदन फाइनल.pdf
गाउँसभा पदाधिकारीहरूकाे सम्पर्क विवरण ७८/७९ 08/09/2021 - 13:39
लाल पुर्जा विवरण ७८/७९ 07/20/2021 - 10:57
कर्मचारी विवरण संकलन ७७/७८ 07/15/2021 - 15:41
Ghiring O &M report कर्मचारी दरवन्दी, शाखा कार्यविवरण तथा कार्य सम्पादन विवरण ७७/७८ 06/28/2021 - 14:19 PDF icon Ghiring O &M report कर्मचारी दरवन्दी, शाखा कार्यविवरण.pdf, PDF icon कार्य सम्पादन तथा कार्य विवरण.pdf
गाउँपालिकाकाे लालपुर्जा ७७/७८ 02/05/2021 - 12:37
गाउँसभा तथा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ७६/७७ 11/10/2020 - 23:18 PDF icon २०७५ साउन १ गतेपछी २०७७ भदौ २ गतेसम्मका गाउँसभा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf