सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/02/2021 - 11:00

वडा नं.५ काे भ्यूटावर संग सम्बन्धित सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धि जरूरी सूचना

७७/७८ 03/19/2021 - 12:08

Second Publication, Request for sealed quotation for operation of registration camp for vital event registration,social security and related complant

७७/७८ 03/17/2021 - 15:32 PDF icon CCF_000060.pdf

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/09/2021 - 13:22

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/09/2021 - 13:22

सरस्वती मा.वि १०+२ संचालनकाे लागि फर्निचर ,रङ्ग राेगन ,वाइरिङ सम्बन्धि दरभाउ पत्र आब्हानकाे सूचना

७७/७८ 03/05/2021 - 12:20

Request for sealed quotation for operation of registration camp for vital event registration,social security and related complant

७७/७८ 03/02/2021 - 16:45 PDF icon Request for Sealed Quotation.pdf

आशयपत्रको सूचना

७७/७८ 03/02/2021 - 11:19

आशयपत्रको सूचना

७७/७८ 03/02/2021 - 11:19

घ्याछाप पुट्टार मोटर मार्ग स्तर वृदि सम्बन्धि बाेलपत्र आब्हानकाे सूचना

७७/७८ 02/25/2021 - 11:43

Pages