सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बाेलपत्र / सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।।