सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अा .व ०७६।०७७ मा पहिलाे चाैमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूकाे विवरण खाता नंं सहित यहाँ हेर्नु हाेला ७६/७७ Thursday, January 23, 2020 - 14:39 PDF icon पहिलो चौमासिक भत्ता पाउनेको लिष्ठ .pdf
घिरिङ गाउँपालिका बाट अा.व २०७५।०७६ मा तेस्रो चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूकाे विवरण ७५/७६ Wednesday, June 12, 2019 - 10:51 PDF icon Tanahun_Ghiring_1_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf, PDF icon Tanahun_Ghiring_2_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf, PDF icon Tanahun_Ghiring_3_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf, PDF icon Tanahun_Ghiring_4_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf, PDF icon Tanahun_Ghiring_5_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf, PDF icon Tanahun_Ghiring_SocialSecurityDetailReport.pdf, PDF icon Tanahun_Ghiring_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf
घिरिङ गाउँपालिका बाट अा.व २०७५।०७६ मा दोस्रो चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूकाे विवरण ७५/७६ Friday, May 17, 2019 - 11:03 PDF icon दोश्रो सामाजिक सुरक्षा भरपाइ २०७५.pdf
घिरिङ गाउँपालिका बाट अा.व २०७५।०७६ मा प्रथम चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूकाे विवरण ७५/७६ Wednesday, January 16, 2019 - 14:01 PDF icon वडा नं. १ प्रथम चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf, PDF icon वडा नं. २ प्रथम चाैमासि सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf, PDF icon वडा नं. ३ प्रथम चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf, PDF icon वडा नं. ४. प्रथम चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf, PDF icon वडा नं. ५ प्रथम चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf