ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घिरिङ गाउँपालिकाकाे स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/08/2024 - 16:12 PDF icon घिरिङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
कृषि उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/08/2024 - 16:10 PDF icon कृषि उपज संकलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
उत्पादन प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/08/2024 - 16:08 PDF icon उत्पादन प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०८०.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०८० ८०/८१ 05/08/2024 - 16:06 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०८०.pdf
सवारी साधन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ८०/८१ 09/24/2023 - 11:51 PDF icon सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७८.pdf
आर्थिक एेन २०८०।८१ ७९-८० 07/25/2023 - 12:04 PDF icon आर्थयिक एेन २०८०।८१ (1).pdf
घिरिङ गाउपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि एेन २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 14:32 PDF icon घिरिङ गाउपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि एेन 2079.pdf
घिरिङ गाउपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 14:30 PDF icon घिरिङ गाउपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि 2079 (1).pdf
घिरिङ गाउँपालिकाकाे प्राविधिक शिक्षा संचालन तथा अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 08/07/2022 - 11:12 PDF icon प्राविधिक शिक्षा संचालन तथा अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
जलस्रोत नियमावली २०७८ ७९-८० 08/07/2022 - 11:10 PDF icon जलस्रोत नियमावली २०७८.pdf

Pages