ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँसभा तथा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ७६/७७ 11/10/2020 - 23:18 PDF icon २०७५ साउन १ गतेपछी २०७७ भदौ २ गतेसम्मका गाउँसभा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
विनियाेजन ऐन २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 12:18 PDF icon benyo1.pdf
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/08/2020 - 13:53 PDF icon Final अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७७, २०७७.pdf
घिरिङ गाउँपालिकाे अान्तिरक अाय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यविधि )२०७६ ७६/७७ 10/01/2019 - 12:55 PDF icon 001.pdf, PDF icon 002.pdf, PDF icon 003.pdf, PDF icon 004.pdf, PDF icon 005.pdf, PDF icon 006.pdf, PDF icon 007.pdf, PDF icon 008.pdf
घिरिङ गा.पा काे न्यायिक समितिकाे उजुरीकाे कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि ७५/७६ 02/13/2019 - 11:22 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा ....बनेको विधेयक (नमूना कानून).pdf
घिरिङ गा.पा काे एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:09 PDF icon २५. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७५.pdf
घिरिङ गा.पा काे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाेअधिकार सम्बन्धि कानूनलाइ संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयक ७५/७६ 02/13/2019 - 11:05 PDF icon अपाङ्गता.pdf
घिरिङ गा.पा काे 'घ' वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:01 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
घिरिङ गा.पा काे प्रशासकीय कार्यविधि एेन २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:57 PDF icon प्रशासकीय.pdf
घिरिङ गा.पा काे याेजना अनुगमन मूल्याङ्कन तथा याेजना फरफारक एंव भुक्तानी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 10:55 PDF icon घिरिङ गापा योजना अनुगमन मूल्याङ्कन तथा योजना फरफारक एवं भुक्तानी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages