निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को बैठक नं १ देखी १८ सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 06/18/2020 - 12:43 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को बैठक नं १ देखी १८ सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७६ फाल्गुण २१ बुधवार

७६/७७ 03/05/2020 - 11:38 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७६ फाल्गुण २१ बुधवार.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७६ फाल्गुण ६ मंगलबार

७६/७७ 02/23/2020 - 12:31 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७६ फाल्गुण ६ मंगलबार.pdf

गाउँसभा २०७६ माघ १६ निर्णयहरू

७६/७७ 02/23/2020 - 12:30 PDF icon गाउँसभा २०७६ माघ १६ निर्णयहरू.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ साउनदेखी माघ ०६ सम्मको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (1)

७६/७७ 01/27/2020 - 12:55 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ साउनदेखी माघ ०६ सम्मको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (1).pdf

आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को बैठक नं १ देखी २७ सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 01/27/2020 - 12:54 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को बैठक नं १ देखी २७ सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

चाैँथाे गाउँ सभा माघ २९

७५/७६ 05/17/2019 - 11:55 PDF icon ४ निर्णयहरू२०७५ माघ २९ गाउँसभा.pdf

तेस्राे गाउँ सभा असाेज २८

७५/७६ 05/17/2019 - 11:53 PDF icon ४ निर्णयहरू२०७५ असोज २८ गाउँसभा.pdf

घिरिङ गाउँपालिकाकाे २०७४ साउन १ देखि हाल सम्म गाउँसभा बैठक तथा गाउँ कार्यपालिका बैठक सम्बन्धि विवरण

७५/७६ 01/29/2019 - 11:44 PDF icon gaupalika karyapalika baithak sabi bibaran.pdf