निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०८।०६ ०५

८०/८१ 11/27/2023 - 14:37 PDF icon कार्यपालिका वैठक २०८०।८।६ ०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।७।१२ -४

८०/८१ 11/05/2023 - 12:50 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।७।१२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०६।०५ - ३

८०/८१ 09/24/2023 - 15:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।०६।०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।०४ - २

८०/८१ 09/03/2023 - 12:15 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।०४। - २.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।४।१८ - १

८०/८१ 08/18/2023 - 10:28 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०।४।१८ -१.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।३।२६ -१९

७९-८० 08/18/2023 - 10:27 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०-३-२६ -१९.pdf

गाउँसभा बैठक २०८०।३।२६

७९-८० 08/15/2023 - 12:21 PDF icon गाउँसभा बैठक २०८०।३।२६ .pdf

गाउँसभा बैठक २०८०।३।१०

७९-८० 08/15/2023 - 12:20 PDF icon गाउँसभा बैठक २०८०।३।१० .pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।३। १० - १८

७९-८० 06/28/2023 - 11:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।३। १० - १८.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०।३। ८ - १७

७९-८० 06/28/2023 - 11:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।३। ८ - १७.pdf

Pages