घिरिङ गाउँपालिका, गाउँसभाकाे १६ औ‌ अधिवेशनकाे पहिलाे सभामा लिइएका दृश्यहरू ।।।