जनप्रतिनिधि तथा वडा सचिवहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धि अभिमुखिकरण तथा अपाङ्गता सामाग्री हस्तानान्तरण कार्यक्रममा लिइएका दृश्यहरू।।।