बाग्मती टेलिभिजन बाट, समृद्धिको बाटो" मा घिरिङ गाउँपालिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालनका क्रममा लिईएका दृश्यहरू ।।।।