राष्ट्रिय खाेप कार्यक्रम स्थानीय तह खाेप समन्वय समिति वडा प्रतिनिधि र स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूसंग नियमित खाेप सुदृढीकरण एंव पूर्णखाेप सुनिश्चितता र सरसफाइ प्रवर्धनक साथै काेभिड खाेप सम्बन्धी समीक्षा अभिमूखीकरण तथा छलफल कार्यक्रमका दृश्यहरू ।।।