वडा नं.५ काे भ्यूटावर संग सम्बन्धित सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धि जरूरी सूचना