सरस्वती मा.वि १०+२ संचालनकाे लागि फर्निचर ,रङ्ग राेगन ,वाइरिङ सम्बन्धि दरभाउ पत्र आब्हानकाे सूचना