सामुदायिक विद्यालयहरूकाे आ‍ .व २०७८।०७९ काे लेखा परीक्षण काे लागि लेखा परीक्षक सूचीकृत सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: