सामुदायिक विद्यालयहरूकाे आ‍ .व २०७८।०७९ काे लेखा परीक्षण काे लागि लेखा परीक्षक सूचीकृत पुन म्याद थप सम्बन्धमा । ।

आर्थिक वर्ष: