२०७७।१२।०१ देखि ०४ गते सम्म संचालन भएकाे घिरिङ अध्यक्षकपकाे उद्घाटन सत्र देखि समापन सम्मका तस्वीर हरू